Şimdi! Uzman Bir Medyumdan Destek alınız.

Evini terk eden kadını geri getirme büyüsü evli olan ancak tartışma yaşayan çiftlerin ev mutluluklarını korumaları için önemli bir büyü olarak öne çıkıyor. Büyünün etkisini göstermesi ile evini terk eden kadının geri dönmesi sağlanacaktır.

Evini Terk Eden Kadını Geri Getirme Büyüsü Nedir?

Evini terk eden kadını geri getirme büyüsü evden giden kadının geri getirilmesi ritüeline dayanmaktadır. Kadınların eşleri ile yaşadıkları tartışmalar ya da olumsuz olaylar sonucunda evden gitmeleri durumunda büyüden yararlanabilirsiniz. Ancak büyüyü yapmak için belirli noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Öncelikle eş ile hangi boyutta ayrılık yaşandığına karar vermek gerekmektedir. Çok büyük kabahat sayılacak durumlar yüzünden eşin evden ayrılması durumunda büyü işe yaramayabilir.

Bunun yanında ayrılığın üzerinden çok fazla zaman da geçmemesi gerekir. Çok fazla zamanın geçmesi sonrasında büyü yapmak istediğiniz etkileri görmenize engel olacaktır. Eşin ne amaçla bırakıp gittiği de yine büyünün yapılması için önemlidir.

Bu noktaları göz önünde tutarak eşi geri getirme büyüsü yapılabilmektedir. Ancak büyünün etkisini göstermesi için uzman medyum desteği almak oldukça önemlidir.

Geri Getirme Büyüsü Nasıl Yapılır?

Geri getirme büyüsü yapmak için vefk hazırlamak en etkili yöntemdir. Ancak vefk’in uzman medyum tarafından hazırlanması büyünün etkisini arttıracak ve doğru sonuçlar alınmasını sağlayacaktır. Bu aşamada vefkin hazırlanması için eşinizin kişisel bilgileri talep edilecektir. Eşin adı, eşin doğum tarihi ve yaşı gibi bilgiler medyuma iletilecektir. Bu bilgiler kapsamında aşağıdaki dua ile vefk hazırlanır;

  • Bismillahirrahmanirrahîm. Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun.

Vefk’in hazırlanması sonrasında eşin geri dönmesi büyünün tesirine ve ayrılığın mevcut durumuna bağlıdır. Bu bakımdan etkili bir büyü yapıldığında eşin dönmesi ortalama 1 hafta içinde sağlanacaktır. Bazı durumlarda bu süre 40 güne kadar ise çıkabilmektedir.

Bir cevap yazın

Call Now ButtonMedyum Ecmel Telefon